เมืองแห่งความฝัน

City of Dreams เรียกว่า CoD หรือ CoD Macau เป็นโรงแรมและคาสิโนขนาดใหญ่ใน Macau อยู่ที่ย่านโคไท ที่เป็นแผ่นที่เกิดจากการถมดินเชื่อมระหว่างเกาะไทปา และ เกาะโคโลอาน พื้นที๋โดยรวมขนาดใหญ่ถึง มี 420,000 ตารางฟุต

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *